Tämä on Smart Travel (smart-travel.fi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.01.2019. Viimeisin muutos 16.01.2019.

Sivustolla on käytössä SSL-yhteys, lomakkeet lähetetään suojatussa yhteydessä.

Emme jaa tietoja sivuston käyttäjistä kolmansille osapuolille.

Oikeus tulla unohdetuksi

Jos käyttäjä ei enää halua, että hänen tietojaan käsitellään, tiedot on poistettava, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne. Tarkoituksena on taata kansalaisten yksityisyydensuoja, ei esimerkiksi hävittää menneitä tapahtumia tai rajoittaa lehdistönvapautta.

Sivustolla käytetään Planyo sähköistä varausjärjestelmää, jonka tietosuojaselosteen löydät heidän kotisivuilta: https://www.planyo.com/privacy.php

Planyo varausjärjestelmässä maksunvälittäjän toimii PayPal, jonka tietosuojaselosteen löydät heidän kotisivuilta: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

Smart Travel ei luovuta sivuston käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttättäjän nimenomaista suostumusta.

Esimerkkinä tilanne, jolloin asiakas voi pyytää tästä kerätyt tiedot luovutettavaksi kolmannelle osapuolelle voi olla yritysten välinen yhteistyö.

Kerätyt tiedot on kerätty asiakkaan antamana rekisteröitymis vaiheessa ja tilauksia tehdessä (tiedot on välttämättömiä kaupanteossa).

1. Rekisterinpitäjät ja tämän edustajienn nimet ja yhteystiedot

Yritys: Smart Travel Tampere, tmi RJ Lahtinen
Yrityksen edustaja: Risto Lahtinen
Sähköposti: risto (at) smart-travel.fi
Puhelin 044 215 2750

Yritys: Smart Travel Helsinki, tmi Rurik Maula
Yrityksen edustaja: Rurik Maula
Sähköposti: rurik (at) smart-travel.fi
Puhelin 044 533 0241

 

2. Rekisterin nimi

Smart Travel verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Laatimispäivä 12.08.2018

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

  • Smart Travel (smart-travel.fi) sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
  • analysointi ja tilastointitarkoituksiin, sekä
  • palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimi tai nimimerkki
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot,
  • käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään palvelua käytettäessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 1 mainittuun edustajaan.